Bệnh viện Quốc Tế Miền Đông

 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

Mã sản phẩm: 

HGM 1363

Địa chỉ:

Cầu Ông Bố, Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)

Diện tích thi công:

1000 m2

Thời gian thi công:

2012

Zalo
Hotline 1800588800
Kinh Doanh Dự Án 0344588800
Bộ Phận Thi Công 0981108651
Kinh Doanh Bán Hàng 0934588800