Ký Túc Xá Nhà Máy Formosa

 

 

KÝ TÚC XÁ NHÀ MÁY FORMASA

Mã sản phẩm: 

HGM 121.012 - HGM 121.113

Địa chỉ:

Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: 

công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa

Diện tích thi công:

2,384.97 m2

Thời gian thi công:

2013

 

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 1800588800
Zalo
1800588800
1800588800
1800588800
1800588800