Moon Light Park

 

MOON LIGHT PARK VIEW

Mã sản phẩm: 

HDG 162.142 - HDG 162.143

Địa chỉ:

 số 4 - số 7, Khu Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP.HCM

Chủ đầu tư: 

Hưng Thịnh Corp

Diện tích thi công:

2069.8 m2

Thời gian thi công:

2018

 

Hotline tư vấn miễn phí: 1800588800
Zalo
1800588800
1800588800
1800588800
1800588800