Viện Thánh Kinh Thần Học

 

 

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC

Mã sản phẩm: 

HGM 1584 - HGM 1583 - HGM 1568 - HGM 1635

Địa chỉ:

 Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: 

Viện Thánh Kinh Thần Học

Diện tích thi công:

15427.79 m2

Thời gian thi công:

2016

 

Zalo
Hotline 1800588800
Kinh Doanh Dự Án 0344588800
Bộ Phận Thi Công 0981108651
Kinh Doanh Bán Hàng 0934588800