Hướng dẫn quy trình thi công sơn đá HODASTONE

Đây cũng là một trong những yếu tố mà Công Ty TNHH Sơn Hòa Bình buộc các nhà thầu phụ và đối tác sử dụng vật tư sản phẩm sơn đá trong cam kết bảo hành sản phẩm hoàn thiện dành cho sơn đá Hodastone.         

Quy trình thi công sơn đá là một tài liệu kỹ thuật tối quan trọng, nhằm quy định các bước xử lý và các thông số kỹ thuật cần tuân thủ để sản phẩm sơn đá Hodastone đạt được chất lượng cao nhất trong thi công.
 

Cập nhật quy trình thi công sơn đá Hodastone của HBP        
 

 

 

Zalo
Hotline 1800588800
Kinh Doanh Dự Án 0344588800
Bộ Phận Thi Công 0981108651
Kinh Doanh Bán Hàng 0934588800