Tuyên ngôn giá trị

 

 

HOÀI BÃO

Hoài bão của chúng tôi là đưa Hòa Bình trở thành một tập đoàn kinh tế uy tín, hùng mạnh và đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng cao niềm tự hào và giá trị thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu; từ đó, trở thành một nhân tố tích cực đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế thế giới.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Hòa Bình là đem lại sự an tâm và lợi ích cộng hưởng cho khách hàng; kiến tạo một xã hội văn minh, phát triển bền vững bằng những sản phẩm, dịch vụ có ưu điểm vượt trội, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Một doanh nghiệp thành công và phát triển bền vững chỉ khi mọi thành viên đều sẵn sàng phục vụ cho khách hàng bằng niềm đam mê, lòng yêu nghề và thành tâm cống hiến cho xã hội với tất cả tài năng cùng lòng nhiệt huyết của mình.

7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

  • ỨNG XỬ VĂN MINH
  • HÀNH XỬ CHÍNH TRỰC
  • THỰC THI CAM KẾT
  • TUÂN THỦ KỶ LUẬT
  • TÍCH HỢP TINH HOA
  • TÍCH CỰC SÁNG TẠO
  • CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC

 

1ỨNG XỬ VĂN MINH THEO 7T

TẬN TỤY, TRUNG THÀNH đối với công ty
TẬN TÌNH, CHU ĐÁO đối với khách hàng
TỰ TRỌNG, CẦU TIẾN đối với bản thân
THẤU HIỂU, GƯƠNG MẪU đối với cấp dưới
TƯƠNG TRỢ, CỘNG TÁC đối với đồng nghiệp
TÔN KÍNH, PHỤC TÙNG đối với cấp trên
TRUNG THỰC, KHIÊM TỐN đối với mọi người

2HÀNH XỬ CHÍNH TRỰC THEO 7 CÔNG

CÔNG TÂM trong phân xử
CÔNG CHÍNH trong thu nhập
CÔNG BẰNG trong đối đãi
CÔNG MINH trong thưởng phạt
CÔNG PHÁP trong hành động
CÔNG LÝ trong tư duy
CÔNG KHAI trong tài chính

3THỰC THI CAM KẾT THEO 7 ĐÚNG

ĐÚNG chất lượng
ĐÚNG thời gian
ĐÚNG khối lượng
ĐÚNG giá trị
ĐÚNG tiêu chuẩn
ĐÚNG xuất xứ
ĐÚNG biện pháp

4TUÂN THỦ KỶ LUẬT THEO 7 KHÔNG

KHÔNG vi phạm pháp luật
KHÔNG vi phạm điều lệ
KHÔNG vi phạm thỏa ước
KHÔNG vi phạm nội quy
KHÔNG vi phạm quy chế
KHÔNG vi phạm quy trình
KHÔNG vi phạm thuần phong mỹ tục

5TÍCH HỢP TINH HOA (6 + 1)

Khởi nghiệp ISRAEL
Quản trị MỸ
Công nghệ ĐỨC
Kỹ năng SINGAPORE
Chất lượng NHẬT
Tốc độ HÀN QUỐC
(+) Ý chí VIỆT NAM

6TÍCH CỰC SÁNG TẠO THEO 7 LĨNH VỰC

Kỹ thuật
Công nghệ
Quản trị
Kinh doanh
Văn hóa
Giáo dục 
Nghệ thuật

7CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC THEO 7 YÊU CẦU

Khiêm nhường
Kiên nhẫn
Cởi mở
Chân thành
Hài hòa
Thiện chí
Thủy chung

 

 
 
 
Zalo
Hotline 1800588800
Kinh Doanh Dự Án 0344588800
Bộ Phận Thi Công 0981108651
Kinh Doanh Bán Hàng 0934588800